• 22 APR 06
  • 0

  Notice from Olle Johansson re: articles

  Dear All,

  For those of you that can read and understand Norwegian and Swedish, or get automatic translations, please note the following two articles:

  1) Läs gärna – i dagens (21/4 2006) nummer av den norska avisen Aftenposten – denna intervju “Plagsom el-hverdag” av Lars-Ludvig Røed: http://www.aftenposten.no/helse/article1286798.ece

  2) Även undertecknad har en insändare införd idag (21/4 2006) i tidningen Metro. För de som ej har tillgång till den återges texten nedan: VI VILL STUDERA KOPPLINGEN MELLAN OHÄLSA OCH STR…LNING Signaturen “Kenneth, 37” (19/4) skriver att den största sjukfrånvaron hittar man inte i Stockholm – trots alla avgaser och dubbdäck – utan på landsbygden. Han efterfrågar kunskap rörande andra fenomen som kan orsaka denna ohälsa.

  Jag och min medarbetare har publicerat flera arbeten som berör just detta faktum, bland annat “Alzheimer mortality – why does it increase so fast in sparsely populated areas?” samt “Glesbygd är en sjuk miljö, nu börjar även
  friska dö”.

  I dessa arbeten undersökte vi huruvida dödlighet i sjukdomar i nervsystemet i olika delar av Sverige, samt annan form av ohälsa, korrelerar till mobiltelefoners uteffekt, som är större på landsbygden. Det visade sig att en statistiskt signifikant koppling finns mellan ohälsan och uteffekten av mobiltelefoner. Jag uppmanar därför ansvariga myndigheter, riksdag och regering till en djupare analys av denna komplexa fråga.

  Vi själva skulle gärna vilja göra en detaljerad studie av kopplingen mellan ohälsa och strålning, men vi har ännu inte lyckats få pengar till det. Vill man kanske inte veta?

  Olle Johansson, docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet 2006-04-21

  Best regards
  Yours
  Olle J.

  (Olle Johansson, assoc. prof.
  The Experimental Dermatology Unit
  Department of Neuroscience
  Karolinska Institute
  171 77 Stockholm
  Sweden)

  Leave a reply →